FUE SAÇ EKİMİ

FUE

Saç ekimi alanında uygulanan tedavi yöntemleri, tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak yenilenmektedir. Saç ekimi türleri içinde FUE saç ekimi yöntemi günümüzde pek çok merkez tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

İngilizce’de Follicular Unit Extraction olarak adlandırılan yöntem ülkemizde kısaca FUE adıyla anılmaktadır. FUE, saç ekim yöntemlerinde oldukça önemli değişikliklere ve yeniliklere yol açmıştır. Bu yöntem uygulanırken saçın bulunduğu deride herhangi bir kesi işlemi yapılmazken, saç ekimi aşamasında hastaya oldukça konforlu bir tedavi süreci sunulmaktadır. Dikiş kullanılmadan yapılan FUE saç ekimi uygulamaları ile operasyon sonrasında oluşabilecek izlerin önüne geçilebilmektedir. Lokal anestezi altında yapılan FUE saç ekimi, duruma göre 1 gün içinde kısa aralar verilerek yapılabilmektedir.

FUE Saç Ekimi

Genel olarak değerlendirme görüşmesiyle başlayan saç ekimi sürecinde ilk muayene önemli bir yere sahiptir. Bu ilk değerlendirme görüşmesinde hastanın şikayet ve isteklerini dile getirmesi beklenirken, uzman kişiye önemli roller düşmektedir. Bu muayene esnasında doktor hastanın saç yapısını inceleyerek, saç ekimine gerek olup olmadığı ya da kişinin saç ekimi için uygun olup olmadığı gibi noktaları tespit eder.  Bu muayenede aynı zamanda hastanın tıbbi geçmişi ve genel sağlık durumu hakkında bilgiler de toplanmaktadır. İlk muayenenin ardından uzman olan kişi, yaşanan saç kaybının ne türde ve ne aşamada olduğu gibi parametreleri tespit ederek ortaya çıkarmaktadır. Çıkacak sonuçlara göre hastaya uygulanacak saç ekimi yöntemine karar verilir ve uygulamaya geçilebilir.

FUE saç ekimi yönteminde donör olarak seçilen bölgelerden saç kökleri FUE motoru vasıtasıyla tek tek toplanır. Toplanan foliküller genel olarak 2 veya 3 tane saç hücresi içerirken, bu aşamada en önemli konu toplanan köklerin zarar görmemesi gerektiğidir. FUE saç ekimi yöntemiyle verici bölgeden alınan saç kökleri için kullanılan motor ucunun küçüklüğü, bu bölgede yaşanacak iyileşme sürecini doğrudan etkileyen unsur olarak göze çarpmaktadır.

FUE saç ekimi manuel uygulamalar içermektedir. Bu nedenle saç ekimi yaptıracağınız merkez ve uzman ekip konusunda oldukça seçici davranmanız daha verimli sonuçlar almak ve konforlu bir süreç yaşamak adına sizin faydanıza olacaktır. Son olarak saç ekimi tedavisi gören kişi, FUE uygulaması sonucunda ortalama 10 bin ile 12 bin kadar yeni saç teline kavuşabilmektedir.

FUE Saç Ekimi

Saç ekimi denince akla gelen yöntemlerin başında olan FUE saç ekimi, oldukça yaygın olarak kullanılan bir operasyondur türüdür.

FUE Saç Ekimi

İlk olarak muayene ile başlayan saç ekim süreci, bu görüşmeden çıkacak sonuçlara göre şekillenmektedir. Bu görüşme esnasında kişinin saç ve cilt yapısı, saç kaybının yaşandığı bölgelerin tespiti ve genel sağlık durumu gibi konular incelenir. Bu incelemenin ardından kişinin saç nakline ihtiyacının olup olmadığına karar verilirken, hastanın istek ve talepleri de göz önünde bulundurulur. Bazı durumlarda saç ekiminden ziyade saç köklerini güçlendirecek tedaviler de yeterli olmaktadır. Saç ekimi yöntemine karar verecek olan kişi şüphesiz görüşeceğiniz uzman olacaktır. FUE saç ekimi yönteminde ilk adım verici bölgenin hazır hale getirilmesi ve ardından FUE motoru ile donör bölgedeki saç köklerinin tek tek toplanması olmaktadır. Toplanan foliküller 2 ile 3 saç hücresi içerirken, bu noktada köklerin zarar görmemesi gerektiği önemli bir unsurdur. Bu yönüyle FUE saç ekimi uygulamasının güvenilir kişi ve kurumlarca yapılması büyük önem taşımaktadır. Süreç sonunda toplanan saç kökleri için bir ayrıştırma işlemi yapılır. Ayrıştırma işlemi yapılırken diğer yandan ekimin yapılacağı bölgede nakil için kanalların açılması işlemine başlanır. Önemli derecede uzmanlık isteyen bu kanal açma işleminin doğru şekilde yapılıyor olması, saçların yeniden çıkma oranı üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahiptir. Kanalların uygun derinlik ve genişlikte açılıyor olması gerekmektedir. Buna ek olarak FUE yöntemiyle kanallara ekilen köklerin saçın doğal ahengiyle uyumlu olması beklenir.  Bu noktada kanalın doğru açıya nakledilmesi de oldukça önem taşıyan bir başka unsurdur. Birbirinden oldukça farklı parametrelerin olduğu FUE saç ekimi uygulamasının güvenilir bir kurum ve ekip tarafından yapılması tüm bu nedenlere bağlı olarak büyük önem taşımaktadır.

FUE saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler diğer saç ekim uygulamalarıyla benzer özellikler taşımaktadır. Son olarak operasyonun ardından 2 veya 3 ay sonra yeniden saçlar çıkmaya başlarken, en net ve kalıcı sonuçlar 6. aydan sonra görülmeye başlanır.

İletişim

İsminiz (gerekli)

Telefon (gerekli)

Mesajınız

Güvenlik Sorusu
 

İlgili Yazılar